Ενεργειακό σχέδιο

Με αφορμή το  ενεργειακό σχέδιο που ανακοίνωσε  ο Πρωθυπουργός κος. Κυριάκος Μητσοτάκης  και εξειδίκευσε  η Κυβέρνηση δια των αρμόδιων Υπουργών της , η Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσυκλετών και Μηχανών Θαλάσσης , προτείνει τα ακόλουθα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια .Πρόκειται για ένα μέτρο άμεσης απόδοσης και έξι δομικά. Η πρόταση άμεσης απόδοσης είναι:

  1. Η αναδρομική επιστροφή του 60% της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος που ανακοινώθηκε για τα νοικοκυριά να ισχύσει και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρουμε μάλιστα ότι ο στόχος της αναίρεσης των αυξήσεων που επιβλήθηκαν το 2022 δεν επιλύει το πρόβλημα, καθώς οι ανατιμήσεις ξεκίνησαν με το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021. Παρόλα αυτά η επέκταση του μέτρου στις επιχειρήσεις αυξάνει τον κύκλο των ευεργετούμενων.

Για να σταματήσει  η αύξηση του κόστους διαβίωσης των πολιτών , και να εξασφαλιστεί  η βιωσιμότητα των χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων , η ΕΟΒΕΑΜΜ προτείνει έξι ακόμα μέτρα για να αντιμετωπιστεί στην ρίζα του το πρόβλημα των αυξήσεων στην ενέργεια και των επιπτώσεων της .

  1. Νομοθετική κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, ώστε να διαφυλαχθούν νοικοκυριά κι επιχειρήσεις από αθέμιτες πρακτικές των παρόχων.
  2. Σταθερή τιμή κιλοβατώρας, από τις εταιρείες ενέργειας ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός των επιχειρήσεων.
  3. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της τιμής του ρεύματος, που να αντανακλά το κόστος του κάθε επιμέρους παραγωγού κι όχι μόνο του ακριβότερου.
  4. Διεκδίκηση αναστολής της λειτουργίας του χρηματιστηρίου δικαιωμάτων ρύπων και των σχετικών επιβαρύνσεων για την λιγνιτική παραγωγή.
  5. Επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, κατόπιν αναγκαίων περιβαλλοντικών αναβαθμίσεων, για όσο καιρό αρκούν τα αποθέματα λιγνίτη της Ελλάδας.
  6. Νομοθετική παρέμβαση για απαγόρευση των αποκοπών ηλεκτρικού ρεύματος όσο τουλάχιστον διαρκεί η ενεργειακή κρίση.