Εγκύκλιος Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας γνωστοποιούμε  σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  για την γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και την Ενεργοποίηση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου ( e- παράβολο ) .

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά ,το ύψος του παραβόλου και οι επιβληθείσες κυρώσεις επί παραβάσεων που εμπίπτουν επί της διαδικασίας της γνωστοποίησης.

ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ