Ανακοίνωση Υπουργείου Περιβάλλοντος για το Ηλεκτρoνικό Μητρώο

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Προς ενημέρωση σας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση ως προς την συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΜΑ για το έτος 2020 θα συνεχιστεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 , οπότε και παρακαλείσθε για την έγκαιρη υλοποίηση της εκ της κείμενης νομοθεσίας υποχρέωσης.

Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί ουδεμία περαιτέρω παράταση, πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας.

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων είναι υποχρεωτική

ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ