Ζήτημα ένταξης των συνεργείων επισκευής στο καθεστώς γνωστοποίησης – notify business

Στις 13-04-2021, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Διαρκούς Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΟΒΕΑΜΜ ο νομικός σύμβουλος της ΕΟΒΕΑΜΜ Ιωάννης Σκορίνης, ο οποίος εξέφρασε τις απόψεις της ΕΟΒΕΑΜΜ, αναφορικά με το ζήτημα της ένταξης των συνεργείων επισκευής στο καθεστώς γνωστοποίησης – notify business, επισημαίνοντας τη θέση της ΕΟΒΕΑΜΜ υπέρ της διαδικασίας έγκρισης αντί της διαδικασίας γνωστοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η εποπτεία των υπό ίδρυση συνεργείων. Μετά τη συνεδρίαση υποβλήθηκε Υπόμνημα με τις θέσεις του κλάδου στην αρμόδια Επιτροπή.

ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ